Godišnja Skupština Udruženja 2022. godine

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Obaveštavamo vas da je održana godišnja Skupština Udruženja 04.04. 2022 godine i da je prikupljen dovoljan broj glasova za usvajanje sledećih dokumenta:


• Izveštaja o radu Udruženja tokom 2021. godine,
• Plana rada i budžeta Udruženja za 2022. godinu,
• Novog Statuta Udruženja koji je usklađen sa najnovijim pravilima PMI.


Vaš Upravni odbor PMI Srbija ogranka

More to explorer

Leave a Reply