Rezultati izbora za Upravni odbor PMI ogranka Srbija 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Dragi članovi PMI ogranka Srbija,

Želimo da Vas obavestimo da su završeni izbori za novi Upravni odbor PMI ogranka Srbija za 2022 godinu.
Podsećamo da su izbori u 2022 podrazumevali izbor za četiri  funkcije u  Upravnom Odboru PMI ogranka Srbija:

1. Vice President
2. Director for Promotions
3. Director for Professional Development
4. Director for Administration

Izborni proces, od nominacije do zatvaranja glasanja, trajao je od 7. novembra do 28. decembra 2022 godine.
Ukupno je primljeno pet nominacija.  
Glasanje je bilo otvoreno od 21. do 28. decembra 2022 godine.  
U trenutku otvaranja glasanja PMI ogranak Srbija imao je 318 članova i do zatvaranja glasalo je 24% odnosno 78 članova.  

Izabrani članovi UO su:

1. Vice President – Anđa Vujović
2. Director for Promotions – Jelena Janićijević
3. Director for Professional Development – Vladimir Rašović
4. Director for Administration – Ana Dunjić Jovanović

Tranzicioni period počinje od januara 2023 godine i traje do 1. aprila kada stupaju zvanično na dužnost.  

Hvala svima koji su učestvovali u izborima.  

Izborna komisija PMI ogranka Srbija za 2022. godinu:

Milan Šmigić – predsednik komisije,
Zorana Boltić – član komisije,
Ilija Ivetić – član komisije.


Dear Members of PMI Serbia Chapter,

We wish to inform you that the elections for PMI Serbian Chapter’s Board of Directors are successfully finalized.

We remind you that the elections in 2022 implied the election for four positions in the Management Board of the PMI Serbia Chapter:

1. Vice President
2. Director for Promotions
3. Director for Professional Development
4. Director for Administration

The election process, from nomination to the closing, lasted from November 7 to December 28, 2022.
A total of five nominations were received.
Voting was open from December 21 to 28, 2022.
At the time of the opening of voting, the PMI Serbia Chapter had 318 members and by the time it closed, 24% or 78 members had voted.

Please find results:
1. Vice President – Anđa Vujović
2. Director for Promotions – Jelena Janićijević
3. Director for Professional Development – Vladimir Rašović
4. Director for Administration – Ana Dunjić Jovanović

Transitional period starts from January 2023 and their formal engagement starts from 1st of April 2023.

Thank you all for your contribution.

Election Committee PMI Serbian Chapter for year 2022:

Milan Šmigić – Committee President,
Zorana Boltić – Committee Member,
Ilija Ivetić – Committee Member.

More to explorer

Leave a Reply