Izbori za Upravni odbor PMI Serbia Chapter 2022 – Nominacije

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Poštovani članovi, objavljujemo izbore za Upravni odbor PMI ogranka Srbija 2022 i prvu fazu izbornog procesa – nominaciju. 
Pozivamo vas da se kandidujete, rok za prijavu je petak 25. novembar 2022
.

Svi registrovani članovi PMI ogranka Srbija mogu biti nominovani kao kandidati za Upravni odbor, sa izuzetkom članova PMI ogranka Srbija koji su birani za članove Upravnog odbora u prethodna dva uzastopna mandata.

Nominacije možete poslati lično, možete peticijom sa najmanje 5 članova predložiti kandidata, a takođe Izborna komisija ima mandat da predloži kandidate.

Želja nam je da podstaknemo sve članove koji su zainteresovani da aktivno učestvuju u radu ogranka, posebno one koji svoje iskustvo, kako u projektnom tako i u funkcionalnom  upravljanju mogu uspešno da prenesu na rad u Upravnom odboru, da ih nominujete ili da se nominuju. 

Prema novom statutu broj članova Upravnog odbora povećava se sa 6 na 8 članova deljenjem dve dosadašnje funkcije. Funkcije u Upravnom odboru prema novom statutu su:

1.    President
2.    Vice President
3.    Director for Membership
4.    Director for Promotions
5.    Director for Professional Development
6.    Director for Relations with Professional Organizations
7.    Director of Finance
8.    Director for Administration

Radi kontinuiteta Upravnog odbora, planirano je da se svake godine biraju po 4 različite finkcije, a kako bi svaka funkcija bila u trajanju mandata od dve godine.

Za ovaj  ciklus planiran je izbor sledećih funkcija:

1.    Vice President
2.    Director for Promotions
3.    Director for Professional Development
4.    Director for Administration

Pozivamo Vas da se bliže upoznate sa zaduženjima i odgovornostima svake od tih pozicija, dokument na sledećem linku – LINK.
Napominjemo da će se Izborna komisija, pri utvrđivanju podobnosti i sposobnosti svakog kandidata, rukovoditi preporukama PMI-ja za izbor članova Upravnog odbora. Komisija će po potrebi upućivati nominovane kandidate da dopune prijavu.

Na sledećem linku možete naći dokument „2022 Candidate Form – elections_SRP ENG“ koji predstavlja formular prijave. Potrebno je da ga kandidati pažljivo popune i dostave na email adresu nominations@pmi-serbia.rs, najkasnije do petka 25. novembra 2022.

Srdačno,

Izborna komisija – PMI ogranak Srbija, izbori za Upravni odbor 2022
PMI Serbia Chapter 

Predsednik komisije – Milan Šmigić
Članovi komisije – Zorana Boltić i Ilija Ivetić

More to explorer

Leave a Reply