Project Society Conference 2022

Risk#Experience

Udruženje za upravljanje projektima – PMI ogranak Srbija (PMI Serbia Chapter) po deveti put organizuje ovu stručnu konferenciju, sa ciljem da okupi profesionalce iz različitih oblasti koji će kroz razmenu iskustava, predavanja, prezentacije i radionice pokušati da približe profesiju projektnog menadžmenta svim strukturama i objasni neophodnost pravilnog upravljanja i vođenja projekata upotrebom PMI standarda, metodologije i najboljih praksi iz celog sveta.
Naziv ovogodišnje konferencije je Risk#Experience i, kao što se već iz naziva vidi, centralna tema su upravo rizici, iskustva koja su stvorili, kao i načini, alati i metode koji su korišćeni u upravljanju rizicima. Nevezano za granu industrije ili projektne metodologije, projekti se sreću sa sve izazovnijim rizicima koji, u zavisnosti od percepcije i pristupa projektnog menadžera, mogu biti pretnja, ali i mogućnost.
Naša konferencija je sada već tradicionalno mesto okupljanja i ostvarivanja novih poslovnih kontakata profesionalaca iz skoro svih privrednih grana, kao što su: IT sektor, telekomunikacije, finansije i bankarstvo, industrija, građevinarstvo, saobraćaj, zdravstvo, obrazovanje, naučno-istraživačke i akademske institucije, kao i javni sektor.
Pridružite nam se u četvrtak 09. juna u hotelu Crowne Plaza u Beogradu i zaradite 7 PDU bodova.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Days
Hours
Minutes
Seconds

Agenda

U sve složenijem svetu koji se brzo kreće, priroda posla se razvija. Nasuprot pejzažu ubrzanog poremećaja i tehnoloških promena, radno mesto postaje sve agilnije i „projektovanije“. Kako projektni profesionalci mogu najefikasnije da upravljaju neočekivanim rizicima koji se razvijaju u vremenu stalnih promena?

Agnieszka Gasperini je izvršni direktor i osnivač Project Management Consultinga, formiranog 2003. godine. Firma je bila jedna od prvih konsultantskih i firmi za obuku fokusiranih na upravljanje projektima osnovane u Poljskoj. Obučila je i trenirala više od 10.000 rukovodilaca i konsultovala preko 500 kompanija u osvajanju Evropske unije. Gospođa Gasperini je aktivna volonterka PMIja više od 18 godina, osnivač je ogranka PMI u Poljskoj (2002) i bila je i predsednica i potpredsednica ogranka (2008–2012). Obavljala je nekoliko uloga koje podržavaju globalne operacije PMI-ja od 2013 godine.

Kako nestabilno okruženje utiče na realizaciju projekata? Kako prepoznati rizike i na koji način se pripremiti za realizaciju projekata u okruženju visokog rizika? Kako upravljati rizicima u fazi imlementacije projekata u nestabilnom okruženju?

Dr Zoran Keković, redovni profesor Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Osnivač Centra za analizu rizika i upravljanje krizama. Predsednik Komisije za (ISO) standarde iz oblasti društvene bezbednosti u okviru Instituta za standardizaciju Srbije.

Upravljanje rizicima je srž uspešnog upravljanja gradnjom. Digitalna transformacija omogućava stvaranje jedinstvenog izvora istine kao pouzdanog izvora pouzdanih informacija. Napredno upravljanje informacijama i kontrola kvaliteta, detaljno planiranje izgradnje i praćenje napretka omogućavaju ranu identifikaciju potencijalnih problema i zamki, kao i nesmetano upravljanje i ublažavanje rizika koji se mogu kontrolisati.

Veljko Janjić, CEO i suosnivač kompanije Bexel Consulting je cenjeni BIM ekspert i predavač, kreator BEXEL Manager platforme. Svojom aktivnom ulogom u međunarodnim udruženjima i komitetima za BIM standardizaciju doprinosi razvoju openBIM procesa saradnje, kao i razvoju inovativnog integrisanog upravljanja projektima primenom BIM tehnologije. Trenutno je član upravnog odbora buildingSMART International odseka za izgradnju, kao i podpredsednik FIDIC EFCA komiteta za BIM i digitalizaciju. Jedan je od osnivača udruženja siBIM (BIM Slovenija), predsednik udruženja BIM Srbija kao i član CEN 442 komisija za razvoj BIM standarda. Predavao je na mnogim vrhunskim stručnim konferencijama na polju BIM-a i upravljanja projektima, i bio gostujući predavač na brojnim univerzitetima širom sveta.

Praktična evaluacija cyber security kontrola korišćenjem NIST CyberSecurity framework a predstavlja projekat sa mnoštvom rizika kojima treba upravljati u kompletnom životnom ciklusuUspeh ovog projekta veoma je važan u planiranju drugih projekata. Neadekvatna evaluacija cyberbezbednosnog okruženja, može rezultovati pogrešnim prioritetima u planiranju odabiru drugih IT i IT bezbednosnih projekata, i posledično, nedovoljnom angažovanju resursa (stručnih, finansijskih itd.) u oblasti koje nisu adekvatno identifikovane kao rizične.

Kristijan Lazić je autor više od 100 stručnih tekstova u vezi bezbednosti podataka i antivirusne zaštite u domaćem računarskom časopisu PC Press, za koji aktivno piše od 1995. godine. Radno iskustvo sticao je u domaćim multinacionalnim kompanijama, kao sistem administrator, direktor IT sektora, IT revizor, CISO i analitičar rizika. Diplomirao je na Računarskom fakultetu u Beogradu i poseduje ISACA sertifikate CISA (Certified Information Systems Auditor) i CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control).

Na ovom predavanju saznaćete više o dva ekstremna, rizična ponašanja u komunikaciji u projektu i to kako PM može odgovoriti na izazove u „novom vrlom“ svetu. Apsentizam - situacija u kojoj lider ili član tima nešto ne kaže ili ne uradi jer mu je neprijatno ili nema komunikacijske veštine. Agresivno „napinjanje“ - situacija u kojoj osoba netaktično nastupa dobijajući kratkoročno ono što je potrebno ali dugoročno narušavajuči odnos. Kako prepoznati i rešiti se ovih štetnih ponašanja? Kako „napinjati“ druge odnosno učiniti da oni zadovoljno pristaju da čine stvari koje su vama bitne i hitne i time još više osnažiti a ne pokvariti odnos? Kakva je situacija u korporacijma, startup svetu, kod NGO sektora. Kako na ovo reaguju X, Y, Z generacija i kakvu ulogu imaju kulturološke razlike ? Da li je ovo tek tehnika za manipulaciju ili nešto drugo? Koliko je svet „novi“ I „vrli“ I kako je promenio rad na projektima? Šta nas tek očekuje?

Goran Mladenović ima više od 20 godina iskustva u više sektora na specijalističkim i rukovodećim pozicijama. Diplomirani inženjer elektrotehnike, MBTI sertifikovani praktičar. Direktor Ni CAT klastera, osnivač ITG Consulting, stalni savetnik 3 startupa i Founder Institute mentor. Vodio je preko 30 projekata transformacije malih i srednjih preduzeća, 18 startapova doveo do prvih investicija a kao projekt menadžer u Ni CAT klasteru realizovao 25 projekata. Više od 500 javnih nastupa na više kontinenata sa svim ciljnim grupama. Za aktivnost u zajednici dobitnik nagrada Džedajski vitez i Šetač. Veruje da je naša glavna dužnost da učinimo svet boljim mestom za sledeće generacije i da ih inspirišemo da ispune svoje potencijale.

Kompleksno okruženje i adaptivnost tj agilnost kao odgovor na njega. Specifičnosti određenih industrija; Osvrt na uticaj pandemijskog perioda na temelje industrije i industrijske trendove. Uticaj na tržište. Refleksija na ključne koncepte i pretpostavke u risk menadžmentu pre svega na apetit i toleranciju na rizik. kako u teoriji, tako i u praksi. Pomeranje iz komplikovanog u kompleksno okruženje celog portfolija (Cynefin metodologija) i uticaj na interne risk management procese, promene načina upravljanja, vrednosti koje ovi procesi donose kompaniji itd. Agility level up – potreba da se podigne nivo adaptabilnosti i realne agilne transformacije

Branislav Zobenica je 15 godina konsultant za procese, 12 godina projektni menadžer, 7 godina portfolio i menadžer transformacija. Trenutno je na poziciji Global Operations and Technology Director u kompaniji Sport Vision - Globalni C-level menadžment. Područje odgovornosti: Srbija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija, Albanija, Rumunija, Bugarska, Grčka, Češka i Slovačka. Poseduje PMP sertifikat – ima praktično iskustvo u više od 50 projekata. Sertifikovani praktičar metodologije PMO Value Ring. Sertifikovani stručnjak za upravljanje rizikom PMI (PMI-RMP).

Aplikacije za analizu rizika upravljanja projektom sugerišu da agilni okvir može da prevaziđe ograničenja koja nameće tradicionalni pristup menadžmentu, kao što su rigidnost i nemogućnost odstupanja od usvojenog rasporeda projekta i sadržaja rezultata. Ovo ukazuje da se više nego ranije, kada se kreiraju i realizuju vannastavne aktivnosti i prilike za učenje za mlade, rezultati projekta mogu biti isporučeni u kraćem roku. Dakle, mladi će postići viši nivo samomotivacije jer će moći da vide rezultate svog angažmana u kraćem roku. Prezentacija će se fokusirati na EU projekte i mogućnosti za angažovanje mladih, internacionalizaciju, umrežavanje, pripremu i implementaciju projekata.

Dr Dragan Bjelica je docent na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu (UB-FOS). Poseduje najprestižnije sertifikate za upravljanje projektima – Project Management Professional (PMP), Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) i Professional in Business Analisis (PMI-PBA), koje izdaje Institut za upravljanje projektima. Kao rukovodilac Centra za upravljanje projektima na Fakultetu organizacionih nauka, bio je angažovan na nekoliko projekata orijentisanih na mlade uz podršku Evropske komisije.

Prijavite se!

Prijavite svoje zaposlene!

Promotivna akcija za kompanije: na svakih deset prijavljenih, dobijate jednu gratis kotizaciju!
100
  • € 130 posle 31.05


 Studenti
 

40
  • € 50 posle 31.05


 PMI članovi
 

80
  • € 100 posle 31.05

Full delegate fee
(pojedinci)
 

90
  • € 110 posle 31.05


 PMI Serbia članovi
 

60
  • € 80 posle 31.05

Full delegate fee
(kompanije / organizacije)
 

90
  • € 110 posle 31.05

Lokacija:

Crowne Plaza Belgrade

Vladimira Popovića 10, Beograd 11070, Serbia

Generalni sponzor

ASEE (Asseco SEE) je lider u inovacijama u IT sektoru jugoistočne Evrope koji razvija i plasira sopstvena rešenja u oblasti digitalnog bankarstva, energetike, telekomunikacija i javne uprave. Kompanija posluje u više od 20 zemalja na četiri kontinenta i broji preko 1.500 zaposlenih.

 

Uspešna realizacija naših IT projekata podrazumeva organizovan, planiran i jasno metodološki definisan pristup implementaciji projektnih zadataka. ASEE je jedna od prvih kompanija u Srbiji, ali i u regionu jugoistočne Evrope, koja je definisala i postavila Project Management Office i Operational Office u svoju organizacionu strukturu. U okviru PMO, uspostavljeni su poslovni procesi, procedure i metodologija koji predstavljaju izbalansirani miks teorijskih principa i poslovne prakse, što omogućuje realizaciju projekata u skladu sa očekivanjima. U poslednjih nekoliko godina, pozitivan primer formiranja PMO ASEE i rezultata koji nastaju primenom ove prakse počinju da prate kako naši klijenti, tako i ostale kompanije na našem tržištu, što dodatno naglašava važnost Project Managementa, ali i potvrđuje ispravnost pristupa koji primenjuje i promoviše ASEE, kako kroz konkretne projekte, tako i kroz stručna tela i organizacije koje promovišu upravljanje projektima  Srbiji.

 

ASEE PMO tim trenutno sprovodi skoro 40 projekata, od kojih su neki i najznačajniji u istoriji poslovanja kompanije.

 

Prilikom upravljanja projektima, ASEE koristi posebno razvijenu sopstvenu metodologiju koja se snažno oslanja na najpriznatije svetske metodologije, pristupe i radne okvire, kao što su PMBoK, PRINCE2, MSF, ali i SCRUM, LEAN i Agile.  Primenom ASEE metodologije obezbeđuje se poštovanje zadatih rokova, kao i detaljna specifikacija uloga i aktivnosti neophodnih u procesu implementacije projekta i baziranih na primeni proverenih najboljih iskustava iz prakse. Metodologija obezbeđuje efikasne alate i obrasce koji se koriste u različitim fazama implementacije projekata.

Zlatni sponzori

Mi smo Schneider Electric. Naš koncept „Life is On” se oslanja na ideju da osnažimo svakoga da koristi energiju i resurse koje imamo na raspolaganju, na najbolji mogući način i tako obezbedi razvoj i održivost za sve. U našem fokusu je upravljanje energijom, automatizacija i energetska efikasnost. U Srbiji, sa kancelarijama u Beogradu i Novom Sadu posluje naš HUB, jedinstven u svetu. Schneider Electric Hub je deo entiteta kompanije Schneider Electric koji se bavi istraživanjem, razvojem i softverskim inženjeringom u oblasti elektroenergetike. Fokusirani smo na unapređenje modernih infrastrukturnih sistema i sa tim ciljem okupljamo preko 1000 stručnjaka različitih profila, a posebno iz oblasti energetike i računarstva. Tokom godina ostvarili smo uspešnu saradnju sa univerzitetima, elektrodistributivnim kompanijama, proizvođačima i IT integratorima širom sveta. Dugogodišnje iskustvo i rad na globalnom tržištu sa klijentima iz preko 100 zemalja svrstalo nas je u globalne lidere na polju održivosti i zelene energije. Upravo zato je naš Novosadski centar dobio širu ulogu u pružanju rešenje klijentima Schneider Electric-a u domenu digitalizacije energetskog sektora sa ciljem da postane reputacioni softverski centar specijalizovan za softverska rešenja za upravljanje električnom energijom i energetskom efikasnošću na svim nivoima. Našim zaposlenima pružamo mogućnost razvoja karijere u svim domenima i novi široki spektar tehnologija na kojima će se raditi - od embedded softvera, preko near real time, IIoT rešenja do cloud-a i veštačke inteligencije, kao i širok spektar programskih jezika i asociranih tehnologija kao što su Python, Java, različite platforme za razvoj web i mobilnih aplikacija. I to sve pored već uveliko prisutnih Microsoft tehnologija (.NET, ASP.NET, C/C++ itd.).

Fakultet tehničkih nauka je jedna od najsavremenije organizovanih visokoobrazovnih institucija u regionu sa tradicijom dugom preko šest decenija, poznat i priznat u celom svetu. Od osnivanja, 1960. godine, Fakultet tehničkih nauka je posvećen ostvarenju svoje misije zasnovan na uspešnim rezultatima naučnoistraživačkog rada i njihovoj primeni u praksi. Svoju misiju ostvaruje u tri međusobno povezane osnovne grupe delatnosti: visoko obrazovanje, naučnoistraživački rad i transfer znanja u privredu. Vizija Fakulteta tehničkih nauka ja da, kao ravnopravni partner u jednostavnom evropskom prostoru visokog obrazovanja u naučnoistraživačkom radu, dostigne najviše nivoe izvrsnosti, odnosno visoko mesto u društvu najboljih.

Comtrade je vodeća IT organizacija u jugoistočnoj Evropi specijalizovana u oblasti IT rešenja, sistemske integracije i distribucije hardvera. Sa više od 900 zadovoljnih klijenata i kancelarijama širom Evrope i SAD, Comtrade je postao prepoznato ime na globalnoj sceni. Osnovan 1990. godine, Comtrade sada zapošljava preko 2.500 poslovnih i IT stručnjaka, uključujući preko 2.000 softverskih inženjera. Sa dokazanim iskustvom u isporuci IT rešenja i usluga koje pomažu u smanjenju složenosti poslovanja i troškova, mi smo tehnološki partner od poverenja srednjim i preduzećima.

Comtrade System Integration je fokusirana na pomaganje preduzećima da poboljšaju performanse kroz naše usluge integracije sistema. Kompanija je osnovana 2001. godine i zapošljava više od 500 IT profesionalaca sa vrhunskim industrijskim sertifikatima. Kroz naša partnerstva sa globalnim tehnološkim liderima, uključujući Microsoft, Oracle, IBM i EMC, nudimo vrhunske IT proizvode, profesionalne usluge i stručnost u dizajnu, razvoju i integraciji sistema i aplikacija. Naš portfolio obuhvata: dizajn i implementaciju data centara, usluge i rešenja u oblaku, ICT infrastrukturu, DVH/BI, analitiku velikih podataka, CRM, ECM, sajber bezbednost, prilagođene aplikacije i drugo.

Srebrni sponzori

Kompanija Baldinistudio International zastupnik je softvera namenjenih građevinskoj, arhitektonskoj i mašinskoj industriji. Pored zastupništva, jedna od glavnih delatnosti je pružanje edukacija i implementacija BIM načina rada. Svoje resurse ulažu u promociju građevinske industrije i digitalizaciju svih njenih procesa

BEXEL Consulting je visoko tehnološka softverska i konsultantska kompanija u građevinarstvu. Zahvaljujući inovativnom BEXEL Manager softverskom rešenju, BEXEL menja perspektivu integrisanog upravljanja projektima omogućavajući optimalne digitalne procese kontrole kvaliteta, planiranja i praćenja projekata baziranih na openBIM tehnologiji.

Bronzani sponzori

Prijatelji konferencije