Pozicija Project Managera u Asseco SEE

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

ASEE (Asseco SEE) je lider u inovacijama u IT sektoru jugoistočne Evrope koji razvija i plasira sopstvena rešenja u oblasti digitalnog bankarstva, energetike, telekomunikacija i javne uprave. Kompanija posluje u više od 20 zemalja na četiri kontinenta i broji preko 1.500 zaposlenih.

Pridružite se timu vodećih eksperta i iskusnih project menadžera u kompaniji ASEE.

Link za prijavu: https://asseco-see.csod.com/ux/ats/careersite/4/home/requisition/859?c=asseco-see

Prilikom upravljanja projektima, ASEE koristi posebno razvijenu sopstvenu metodologiju koja se snažno oslanja na najpriznatije svetske metodologije, pristupe i radne okvire, kao što su PMBoK, PRINCE2, MSF, ali i SCRUM, LEAN i Agile.  Primenom ASEE metodologije obezbeđuje se poštovanje zadatih rokova, kao i detaljna specifikacija uloga i aktivnosti neophodnih u procesu implementacije projekta i baziranih na primeni proverenih najboljih iskustava iz prakse. Metodologija obezbeđuje efikasne alate i obrasce koji se koriste u različitim fazama implementacije projekata.

More to explorer

Leave a Reply