Godišnja Skupština Udruženja 2022. godine

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Obaveštavamo vas da je održana godišnja Skupština Udruženja 04.04. 2022 godine i da je prikupljen dovoljan broj glasova za usvajanje sledećih dokumenta:


• Izveštaja o radu Udruženja tokom 2021. godine,
• Plana rada i budžeta Udruženja za 2022. godinu,
• Novog Statuta Udruženja koji je usklađen sa najnovijim pravilima PMI.


Vaš Upravni odbor PMI Srbija ogranka

More to explorer

Junior Scrum Master at CREATEQ

CREATEQ is looking for Junior Scrum Masters! Keep in mind, previous work experience is a huge plus. Our amazing star crew has

Leave a Reply