Uspešno završeno glasanje za Izveštaj za 2014. godinu i Plan rada za 2015. godinu

Kategorija: Aktuelnosti,

Dragi članovi PMI ogranka Srbija,

Glasanje za Izveštaj za 2014. godinu i Plan rada za 2015. godinu PMI ogranka Srbija je završeno 15. marta u ponoć.

U trenutku završetka glasanja PMI ogranak Srbija brojao je 283 člana. Potreban broj članova koji glasaju za proglašenje regularnosti glasanja je 20% od ukupnog broja, odnosno 57 članova.

Ukupno je glasalo 67 članova, čime je ispunjen osnovni preduslov regularnosti:

  • Od 67 članova, 66 je glasalo ZA prihvatanje Izveštaja za 2014. godinu, dok je jedan bio protiv.
  • Od 67 članova, 66 je glasalo ZA prihvatanje Plana za 2015. godinu, dok je jedan bio protiv.

Ovim se konstatuje regularnost glasanja i prihvatanje Izveštaja za 2014. godinu i Plana za 2015. godinu.