PMI organizacija od 2016. godine primenjuje novu politiku po kojoj njeni ogranci ne mogu da sponzorišu ispite u pisanom obliku (Paper-Based Testing – PBT). PMI i dalje ostavlja mogućnost kompanijama da sponzorišu i organizuju pisane ispite za svoje zaposlene. Ukoliko u vašoj kompaniji postoji veći broj zainteresovanih za polaganje ispita za PMI sertifikate, možete pokrenuti inicijativu za sponzorisanje PBT-a. Stojimo vam na raspolaganju za više informacija o ovom postupku.

Kandidatima su na raspolaganju i Prometric centri za polaganje ispita na računaru, čiji se spisak može pronaći na sajtu www.prometric.com. Da bi se dobila lista centara u kojima se možete sertifikovati, potrebno je izabrati PMI kao sponzora testiranja, lokaciju i željeni ispit. Za svaki sertifikat postoji barem jedan centar u Beogradu u kome se može polagati ovaj ispit.

Pripremne radionice za PMP i CAPM sertifikate organizujemo dva puta godišnje, u relativno fiksnim terminima u proleće i jesen. U svakom ciklusu biće organizovano 11 dvočasovnih radionica sledećeg sadržaja:

  • Prezentacija svake od 10 oblasti znanja prema aktuelnom PMBOK® Guide – 6th Edition
  • Pitanja i odgovori
  • “Tips and Tricks” iz prezentovane oblasti znanja, sa primerima ispitnih pitanja
  • Zaključak sesije


Zainteresovani za pohađanje radionica se mogu prijaviti Radnoj grupi za podršku sertifikacije članova preko sledećeg lika:

http://survey.sogosurvey.com/k/RQsXSYUsTQsPsPsP

Vaša blagovremena prijava biće od velikog značaja za kvalitetnije planiranje radionica.

Na ovoj strani pratite raspored, mesto i vreme održavanja radionica, kako biste se blagovremeno priključili i bili redovni na pripremnim radionicama.

Vaša prijava je ujedno i potvrda rezervacije.

Učesnicima pripremnih radionica se može izdati potvrda o ukupnom broju sati obuke. Potvrda se može koristiti prilikom prijave za polaganje ispita za dobijanje PMI sertifikata. Prisustvo na radionicama se potvrđuje potpisom na spisku prisutnih za svaku radionicu. Za svaku radionicu se priznaje 2 sata obuke.

Za sve dodatne informacije o procesu sertifikacije i radionicama možete se obratiti „Radnoj grupi za podršku sertifikacije članova“, preko email adrese: rg-s@pmi-serbia.rs

Prolećni ciklus:

Mesto održavanja PMP/CAPM pripremnh radionica: kompanija „Zuhlke Engineering“, Bulevar Milutna Milankovića 1ž, Novi Beograd 
Vreme održavanja: od 18:30 do 20:30 časova