Kotizacija za
PSC 2018*
RANA REGISTRACIJA
do 10.05.2018.
Registracija
od 11.05.2018.
puna registracija
za 2 dana
registracija
po 1 danu**
puna registracija
za 2 dana
registracija
po 1 danu**
Članovi PMI 120 EUR 80 EUR 160 EUR 100 EUR
Ostali 170 EUR 110 EUR 220 EUR 150 EUR
Organizacije sa minimum 5 učesnika 140 EUR 100 EUR 180 EUR 130 EUR
Studenti 60 EUR 40 EUR 80 EUR 50 EUR

*Za Srbiju, kotizacija se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
** Kupovinom jednodnevne registracije možete prisustvovati samo prvom Ili samo drugom danu konferencije po izboru, ali i naknadno kupiti dodatnu jednodnevnu registraciju.

Prijavljivanje učesnika za PSC 2018 konferenciju se vrši popunjavanjem registracione forme ispod.

Posle uspešneg podnošenja registracione prijave, na prijavljenu email adresu će stići instrukcije za uplatu kotizacija, u roku od par dana.

Registracija učesnika - PSC 2018
*
Za individualne registracije navedite sledeće (kada učesnik sam plaća svoju kotizaciju kao fizičko lice)
*
*

Dokaz članstva u PMI Serbia Chapteru je navedeni PMI članski broj.

*
*
*
Za prijavu organizacije navedite sledeće (kada je uplatilac kotizacije pravno lice)
*
*
*
*
*
*

Dokaz članstva u PMI Serbia Chapteru je navedeni PMI članski broj.

Učesnici koji se registruju ispred organizacije
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Nije moguće prijaviti više od 10 učesnika u jednoj prijavnoj formi. Ukoliko imate još učesnika, popunite još novih formi. Hvala!