Kotizacija Registracija do 31.08.2015. Registracija nakon 31.08.2015.
Članovi PMI ogranka Srbija 7.000 RSD 9.000 RSD
Individualne registracije 9.000 RSD 11.000 RSD
Organizacije sa registrovanih 5 i više učesnika 7.000 RSD 9.000 RSD
Studentska kotizacija 4.000 RSD

 

Svoju prijavu za učešće možete poslati na adresu: psc@pmi-serbia.rs

Za individualne registracije navedite sledeće:

  • Ime i prezime
  • PMI članski broj (opciono)
  • Kontakt telefon i email adresu

Za prijave organizacija navedite sledeće:

  • Naziv organizacije
  • Adresu organizacije
  • PIB organizacije
  • Kontakt ime i prezime, telefon i email adresu za dostavu računa
  • Imena i prezimena učesnika, PMI članske brojeve (opciono)

U našem odgovoru dobićete, na Vašu imejl adresu, instrukcije za uplatu kotizacija.

Srdačno Vaš,
PMI ogranak Srbija