Prošle godine PMI ogranak Srbija pokrenuo je program konferencije u domenu upravljanja projektima, sa ciljem da dalje promoviše profesiju rukovodilaca projekata, PMI, da privuče nove članove, ali i da postojećim članovima pruži dodatne mogućnosti za lični profesionalni razvoj.

Početkom juna 2014. godine PMI ogranak Srbija po prvi put je organizovao međunarodnu Konferenciju projektne zajednice u Beogradu. Konferenciju je posetilo više od 160 posetilaca, od PMI članova do predstavnika javnog i privatnog sektora iz Srbije i regiona.

Ove godine PMI ogranak Srbija organizovao je drugu međunarodnu Konferenciju projektne zajednice. Konferencija je organizovana u dva termina, 25. maj i 22. septembar 2015. godine. Glavna tema je bila Upravljanje kompleksnim projektima.

Studentski dan konferencije, održan 25. maja 2015, bio je rezervisan za studente i njihova dostignuća u oblasti projektnog menadžmenta i organizovan je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Centralni događaj konferencije (22. septembar 2015.) organizovan je u hotelu Crowne Plaza u Beogradu.

Teme konferencije su bile:

  • Upravljanje kompleksnim projektima;
  • Upravljanje projektima, programima i portfolijima;
  • Upravljanje projektima u javnom sektoru i EU integracije;
  • Lični profesionalni razvoj i razvoj kompetencija;
  • Upravljanje projektima u formalnom obrazovanju;
  • Novi trendovi u upravljanju projektima;
  • Primeri najbolje prakse u upravljanju projektima.

 

Kratak video prilog sa Project Society Conference 2015 pogledajte u nastavku:

Fotografije sa Project Society Conference 2015 pogledajte na sledećem LINKu.