Godine 2013. PMI ogranak Srbija je proslavio 10 godina rada. Tokom ovih 10 godina, PMI ogranak Srbija je okupio više od 250 rukovodilaca projekta, koji su organizovali preko 100 edukativnih događaja i promovisali PMI vrednosti. Prepoznati smo kao vodeća profesionalna organizacija u domenu upravljanja projektima u Srbiji.

Odlučili smo da napravimo korak napred i pokrenemo program konferencija u domenu upravljanja projektima, sa ciljem da dalje promovišemo profesiju rukovodilaca projekata, PMI, da privučemo nove članove, ali i da postojećim članovima pružimo dodatne mogućnosti za lični profesionalni razvoj.

PMI ogranak Srbija organizovao je prvu „Konferenciju projektne zajednice“.

Datum: 17. jun 2014. godine
Lokacija: Hotel Crowne Plaza, Beograd

Teme konferencije su bile:

  • Upravljanje projektima, programima i portfolijima;
  • Upravljanje projektima u javnom sektoru i EU integracije;
  • Lični profesionalni razvoj i razvoj kompetencija;
  • Novi trendovi u upravljanju projektima;
  • Primeri najbolje prakse u upravljanju projektima.

 

Kratak video prilog sa Project Society Conference 2014 pogledajte u nastavku:

Fotografije sa Project Society Conference 2014 pogledajte na sledećem LINKu.