Project Society Conference 2018 – Konkurs za rukovodioca projekta

Kategorija: Aktuelnosti, Project Society Conference,

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da će sledeća PSC 2018 konferencija biti u znaku malog jubileja – pete godišnjice konferencije! 

Ispunjavamo obećanje dato na konferenciji PSC 2017  – Odlučili smo da glavni program konferencija umesto jednog, traje dva radna dana. Konferencija će se tradicionalno održati poslednje nedelje u maju mesecu 2018. godine. Da bismo bili što uspešniji, primenićemo ono što daje najbolji rezultat: Projektni pristup organizaciji konferencije.  Za uspešan projekat, potreban je, kvalitetan rukovodilac projekta!

Rukovodilac projekta PSC 2018 je, između ostalog, zadužen za sledeće aktivnosti:

  • Organizaciju dolaska i smeštaja predavača i gostiju konferencije
  • Organizaciju radnog okruženja konferencije – sale za održavanje konferencije, pratećeg programa tokom konferencije, obezbeđenja tehničke opreme tokom konferencije itd.
  • Organizaciju rada volontera – izbor volontera, definisanje i praćenje njihovih radnih aktivnosti
  • Finansijsko praćenje organizacije PSC2018 konferencije
  • Saradnju sa organizacionim odborom konferencije

Naravno, od rukovodioca projekta se očekuje, da dokumentuje sve aktivnosti vezane za rukovođenje projektom, posebnu u delu izrade i praćenje plana projekta. Nakon, nadamo se, uspešno održane konferencije PSC 2018, od rukovodilac projekta se očekuje i da dostavi „naučene lekcije“ kao finalni rezultat i jedan od značajnih ulaza za rukovodioca projekta PSC 2019.

Ukoliko ste zainteresovani da budete rukovodilac projekta PSC 2018, molim vas da kraću biografiju dostavite na adresu board@pmi-serbia.rs do 31.12.2017.

Svakako ćemo ceniti i ako uz prijavu dostaviti i vaše ideje i predloge za organizaciju konferencije. Inovativne ideje i stalno unapređenje je nešto čemu svakako stremimo, i svaka pomoć i dobar predlog je više nego dobrodošao.

Odluka o izboru rukovodioca projekta će biti doneta do kraja januara 2018. godine.