PMI SERTIFIKACIJA

PMI obezbeđuje sveobuhvatni program sertifikacije za sve učesnike na projektima, bez obzira na prethodno iskustvo i obrazovanje. Sastavljen od 7 sertifikata, program sertifikacije podjednako tretira odnos prema profesiji, ekspertizu stečenu tokom pripreme za sertifikaciju, iskustvo i kompetentnost. Proces PMI sertifikacije je detaljno razvijen od strane projektnih menadžera.

Sertifikati koji se stiču programom PMI sertifikacije:

 • Certified Associate in Project Management (CAPM)®
 • Project Management Professional (PMP)®
 • Program Management Professional (PgMP)®
 • Portfolio Management Professional (PfMP)SM
 • PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®
 • PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®
 • PMI Scheduling Professional (PMI-SP)®

Informacije o polaganju ispita i raspored pripremnih radionica u 2019. godini dostupni su na sledećem linku.

Certified Associate in Project Management (CAPM)®

PMI Sertifikat – Certified Associate in Project Management (CAPM)® je početni nivo sertifikacije za učesnike na projektu. Sertifikat je namenjen početnicima ili onima koji imaju osnovno znanje o projektima. Za nosioca sertifikata, CAPM predstavlja posedovanje osnovnog znanja i razumevanje terminologije i procesa koji su potrebni za efektivno upravljanje projektima.

CAPM sertifikacija doprinosi usavršavanju znanja o upravljanju većim projektima i sticanju dodatne odgovornosti na projektu.

Potrebni uslovi za dobijanje odobrenja za polaganje ispita za dobijanje CAPM sertifikata su:

 • Završena gimnazija ili srednja škola,
  I
 • Najmanje 1500 sati rada na projektima,
  ILI
 • 23 sata formalne obuke za upravljanje projektima.


Održavanje CAPM sertifikata

Nosilac CAPM serifikata nije u obavezi da prikuplja PDU bodove. Pre isteka perioda od pet godina, koliko je sertifikat validan, ponovo se polaže ispit za sticanje CAPM sertifikata.

Project Management Professional (PMP)®

PMI Sertifikat – Project Management Professional (PMP)® je najvažniji priznati sertifikat za projektne menadžere. Svetski priznat i tražen, PMP sertifikat dokazuje iskustvo, edukaciju i kompetentnost za upravljanje projektom onoga ko ovaj sertifikat poseduje.

PMP sertifikat prikazuje sposobnost iskusnih projektnih menadžera za upravljanje i vođenje projekata i projektnih timova.

 • Završena gimnazija, srednja škola ili više škola,
 • Najmanje 7.500 sati iskustva rada na projektima i
 • 35 sati formalne obuke za upravljanje projektima,
  ILI
 • Završen fakultet (najmanje 4 godine),
 • Najmanje 4.500 sati iskustva u radu na projektima i
 • 35 sati formalne obuke za upravljanje projektima.


Održavanje PMP sertifikata

Da bi PMP sertifikat ostao validan, sastavni deo obaveznog kontinuiranog programa PMP sertifikacije, za nosioca PMP sertifikata, je prikupljanje 60 PDU bodova u okviru trogodišnjeg ciklusa.

Program Management Professional (PgMP)®

PMI Sertifikat – Program Management Professional (PgMP)® prezentuje napredno iskustvo i veštine program menadžera. Svetski priznat i tražen, PgMP sertifikat dokazuje sposobnost vođenja većeg broja povezanih projekata, resursa na tim projektima kako bi se ostvarili strateški Kompanijski (Organizacijski) ciljevi.

Nosilac PgPM sertifikata je nadležan za uspeh programa, grupisanje povezanih projekata sa ciljem da se iskoriste organizacione prednosti (koje nije moguće iskoristiti ukoliko se projekti vode odvojeno).

Potrebni uslovi za dobijanje odobrenja za polaganje ispita za PgPM sertifikat su:

 • Završena gimnazija, srednja škola ili više škola,
 • Najmanje 4 godine (6000 sati) iskustva u radu na upravljanju projektima i
 • Najmanje 7 godina (10.500 sati) iskustva u radu na upravljanju programima,
  ILI
 • Završen fakultet (najmanje 4 godine),
 • Najmanje 4 godine (6000 sati) iskustva u radu na upravljanju projektima i
 • Najmanje 4 godine (6000 sati) iskustva u radu na upravljanju programima.


Održavanje PgMP sertifikata

Nosilac PgPM sertifikata je u obavezi, da kao sastavni deo obaveznog kontinuiranog programa PgPM sertifikacije, prikupi 60 PDU bodova u okviru trogodišnjeg ciklusa.

Portfolio Management Professional (PfMP)

PMI Sertifikat – Portfolio Management Professional (PfMP) je namenjen portfolio menadžerima sa naprednim iskustvom i veštinama. Nosiocu, PfMP sertifikat dokazuje sposobnost u koordinaciji i upravljanju jednog ili više portfolia ili programa, radi ostvarenja ciljeva kompanije (organizacije).

Sertifikovani PfPM je odgovoran za izvršenje portfolio menadžment procesa, komunikaciju tokom portfolio progresa, i za koordinaciju aktivnosti unutar svog delokruga.

Potrebni uslovi za dobijanje odobrenja za polaganje ispita za PfPM sertifikat su:

 • Pošto se portfolio menadžment fokusira na strateškim investicijama i odlukama u okviru Kompanije (Organizacije) na najvišim nivoima, veoma je značajno posedovanje osnovnog profesionalnog poslovnog iskustva. Svi kandidati moraju posedovati minimum 8 godina (96 meseci) profesionalnog poslovnog iskustva.
  I
 • Završena gimnazija, srednja škola ili više škola,
 • Najmanje 7 godina (10.500 sati) iskustva u upravljanju portfoliom u periodu od uzastopnih 15 godina rada.
  ILI
 • Završen fakultet (najmanje 4 godine),
 • Najmanje 4 godine (6000 sati) iskustva u radu na upravljanju projektima u periodu od uzastopnih 15 godina rada.


PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

PMI-ACP sertifikat je namenjen profesionalcima koji koriste agilne pristupe na projektima, ili Organizacije u kojima rade imaju agilni pristup pri upravljanju projektima. Nosiocu, PMI-ACP sertifikat potvrđuje poznavanje agilnih principa, praktičnog rada, alata i tehnika koji se koriste prilikom primene agilnih metodologija.

PMI-ACP sertifikat nije namenjen samo projektnim menadžerima. Za proces sertifikacije i za polaganje ispita se mogu prijaviti pojedinci koji imaju iskustvo u radu sa agilnim projektnim timovima.

Sertifikat je namenjen profesionalcima koji žele da prikažu svoj nivo profesionalizma u agilnoj praksi i koji žele da povećaju svoju profesionalnu prilagodljivost u agilnim tehnikama.

Potrebni uslovi za dobijanje odobrenja za polaganje ispita za PMI-ACP sertifikat su:

Potrebni uslovi Opis
Opšte projektno iskustvo
 • 2.000 sati rada sa projektnim timovima,
 • ovi sati moraju biti ostvareni u periodu od poslednjih 5 godina,
 • aktivni PMP ili PgMP sertifikati zadovoljavaju ove uslove.
Agilno projektno iskustvo
 • 1.500 sati rada sa agilnim projektnim timovima ili prema agilnim metodoligijama,
 • ovi sati su dodatni u odnosu na 2.000 sati koji su obavezni u okviru Opšteg Projektnog iskustva,
 • ovi sati moraju biti ostvareni u periodu od poslednje 3 godine.
Trening iz oblasti agilne metodologije
 • 21 sat formalne obuke
 • sati se odnose na obrađivanje teme – agilne metodologije
Ispit
 • Testovi poznavanja osnova agilnih principa


Održavanje PMI-ACP sertifikata

Nosilac PMI-ACP sertifikata je u obavezi, da kao sastavni deo obaveznog kontinuiranog programa PMI-ACP sertifikacije, prikupi 30 PDU bodova u okviru trogodišnjeg ciklusa, iz oblasti agilnog upravljanja projektima.

PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®

PMI setifikat – Risk Management Professional (PMI-RMP)® je rešenje za trend porasta kompeksnosti i raznovrsnosti u procesu upravljanja projektima. Svetski priznat i tražen, PMI-RMP sertifikat podržava ekspertnu ulogu u upravljanju rizicima na projektima.

PMI-RMP sertifikat prepoznaje jedinstvenu stručnost i kompetentost u proceni i identifikaciji rizika na projektu, u procesu ublažavanja negativnih okolnosti i korišćenju benefita od pozitivnih prilika. Nosilac PMI-RMP sertifikata poseduje suštinsko znanje koje primenjuje u svim aspektima upravljanja projektima.

Potrebni uslovi za dobijanje odobrenja za polaganje ispita za PMI-RMP sertifikat su:

 • Završena gimnazija, srednja škola ili više škola,
 • Najmanje 4.500 sati iskustva u upravljanju rizicima na projektima i
 • 40 sati formalne obuke za upravljanje rizicima na projektima,
  ILI
 • Završen fakultet (najmanje 4 godine),
 • Najmanje 3.000 sati iskustva u upravljanju rizicima na projektima i
 • 30 sati formalne obuke za upravljanje rizicima na projektima.


Održavanje PMI-RMP sertifikata

Nosilac PMI-RMP sertifikata je u obavezi, da kao sastavni deo obaveznog kontinuiranog programa PMI-RMP sertifikacije, prikupi 30 PDU bodova u okviru trogodišnjeg ciklusa, iz oblasti upravljanja rizicima na projektu.

PMI Scheduling Professional (PMI-SP)®

PMI sertifikat – Scheduling Professional (PMI-SP)® pruža podršku sve zahtevnijem i komleksnijem okruženju upravljanja projektima. Svetski priznat i tražen, PMI-SP sertifikat podržava ekspertnu ulogu u upravljanju rasporedom na projektu.

PMI-SP sertifikat prepoznaje jedinstvenu stručnost i kompetentost u razvoju i vođenju rasporeda na projektu. Nosilac PMI-SP sertifikata poseduje suštinsko znanje koje primenjuje u svim aspektima upravljanja projektima.

Potrebni uslovi za dobijanje odobrenja za polaganje ispita za PMI-SP sertifikat su:

 • Završena gimnazija, srednja škola ili više škola,
 • Najmanje 5.000 sati iskustva u upravljanju rasporedom na projektima i
 • 40 sati formalne obuke za upravljanje rasporedom na projektima
  ILI
 • Završen fakultet (najmanje 4 godine),
 • Najmanje 3.500 sati iskustva u upravljanju rasporedom na projektima i
 • – 30 sati formalne obuke za upravljanje rasporedom na projektima.


Održavanje PMI-SP sertifikata

Nosilac PMI-SP sertifikata je u obavezi, da kao sastavni deo obaveznog kontinuiranog programa PMI-SP sertifikacije, prikupi 30 PDU bodova u okviru trogodišnjeg ciklusa, iz oblasti upravljanja rasporedom na projektu.

OPM3® Profesionalna sertifikacija

OPM3 Profesionalna sertifikacija prepoznaje iskustvo i praktično znanje Organizacijskog upravljanja projektima, zrelost u upravljanju projektima i priprema pojedinca da radi kao OPM eskpert (ili konsultant) u okviru organizacije.

Za projektne i programske profesionalce u okviru organizacijskog upravljanja projektima, PMI sertifikat – OPM dokazuje za nosioca, poznavanje i iskustvo u korišćenju OPM metodologije i alata, koje mu pomažu u unapređenju upravljanja projektima u organizaciji.

Potrebni uslovi za dobijanje odobrenja za polaganje ispita za OPM sertifikat su:

 • Minimalni nivo praktičnog znanja i edukacije u oblasti upravljanja projektima,
 • Konsultantsko iskustvo,
 • OPM iskustvo i
 • Formalno obrazovanje


U okviru naše sekcije za PITANjA I ODGOVORE objašnjen je proces sertifikacije, cene i načini polaganja ispita, kao i ostala važna pitanja,  detaljnije na sledećem linku.

Pored toga, još informacija o procesu sertifikacije se mogu pronaći na zvaničnom PMI sajtu: http://www.pmi.org/Certification.aspx

Za bilo koje dodatne informacije, možete nas i direktno kontaktirati.