Produžen rok za nominacije kandidata za Upravni odbor Udruženja

Kategorija: Aktuelnosti,

Izborna komisija je konstatovala da je broj nominacija kanadidata za Upravni odbor pristiglih u inicijalnom roku nedovoljan, tako da je doneta odluka o produženju roka za dostavljanje nominacija do subote 23. februara 2019. godine u 23:00 (CET).

Pozivamo sve aktivne članove koji su zainteresovani da aktivno učestvuju u radu Udruženja, a posebno one koji svoje iskustvo, kako u projektnom tako i u funkcionalnom  upravljanju mogu uspešno preneti na rad u Upravnom odboru, da se nominuju za neku od 6 rukovodećih pozicija:
   1. Predsednik
   2. Potpredsednik
   3. Direktor za finansije i administraciju
   4. Direktor za članstvo i promociju
   5. Direktor za profesionalni razvoj
   6. Direktor za odnose sa profesionalnim organizacijama

Podsećamo da je Statutom Udruženja definisano postojanje ovih 6 pozicija u Upravnom odboru i pozivamo Vas da se bliže upoznate sa zaduženjima i odgovornostima svake od tih pozicija. O najvažnijim odgovornostima i ulogama, koje omogućavaju efikasno upravljanje PMI ogrankom, možete se upoznati putem Studije koju su izradili volonteri PMI (Volunteer Role Delineation Study Results). Sve dokumente možete pogledati na sledećem linku: 
https://drive.google.com/drive/folders/1AOw5fnB6mJTqQvtDg6M_yW-diMmRHPXE?usp=sharing.

Svi registrovani članovi Udruženja mogu biti nominovani kao kandidati za Upravni odbor, sa izuzetkom članova PMI ogranka Srbija koji su birani za članove Upravnog odbora u dva uzastopna mandata.
Nominacije možete poslati lično, možete peticijom sa najmanje 5 članova predložiti kandidata, a takođe i Izborna komisija ima mandat da predloži kandidate.

Napominjemo da će se Izborna komisija, pri utvrđivanju podobnosti i sposobnosti svakog kandidata rukovoditi preporukama PMI-ja za izbor članova Upravnog odbora. Komisija će po potrebi upućivati nominovane kandidate da dopune prijavu.

Dokument „2019 Officer Candidate Form“ predstavlja formular prijave i nalazi se takođe na gornjoj lokaciji. Potrebno je da ga kandidati pažljivo popune i dostave na email adresu: nominations@pmi-serbia.rs, najkasnije do subote 23. februara 2019 u 23:00 (CET).