Poziv za volontiranje – Konferencija projektne zajednice 2015

Kategorija: Aktuelnosti, Project Society Conference,

Poziv članovima PMI ogranka Srbija da učestvuju u organizaciji konferencije Project Society Conference 2015 (Konferencija projektne zajednice 2015). Planirano je da se konferencija održi u maju 2015 godine. Sve pozicije su volonterskog karaktera kao i svaki angažman u okviru ogranka.

Projektni tim obuhvata radne grupe za: marketing, logistiku, agendu, sponzore i posetioce. Zainteresovani članovi ogranka mogu da se prijave za volontiranje za 5 pozicija/radnih grupa. Generalni opis aktivnosti u okviru radnih grupa je:

 • Rukovodilac/član radne grupe za marketing
  • Kreiranje i praćenje marketinškog plana
  • Izrada marketinških materijala i komunikacija sa štamparijama
  • Brendiranje prostora gde se održava konferencija
  • Kreiranje marketinškog izveštaja, obrada medijskih materijala na naše i el. Medije

 • Rukovodilac/član grupe za agendu
  • Komunikacija sa predavačima
  • Kreiranje i ažuriranje agende
  • Kreiranje i distribucija obaveštenja za članstvo
  • Prikupljanje materijala od predavača
  • Usklađivanje zahteva predavača sa mogućnostima prostora
  • Kreiranje izveštaja

 • Rukovodilac/član radne grupe za logistiku
  • Analiza mogućih prostora
  • Kreiranje logističkog plana
  • Ugovaranje tehničkih detalja
  • Ugovaranje smeštaja i doček predavača
  • Kreiranje logističkog izveštaja

 • Rukovodilac/član radne grupe za sponzorstva
  • Analiza potencijalnih sponzora
  • Definisanje strategije prema sponzorima i sponzorskih paketa
  • Obaveštavanje potencijalnih sponzora o PSC 2015 i pozivanje za aktivno učešće
  • Kontaktiranje sponzora, odlazak na sastanke i ugovaranje saradnje
  • Koordinacija nastupa sa sponzorima
  • Follow up konferencije i kreiranje izveštaja

 • Rukovodilac/član radne grupe za posetioce
  • Priprema i ažuriranje mejling liste za slanje pozivnica
  • Definisanje paketa materijala i pozivnica
  • Slanje poziva potencijalnim posetiocima
  • Komunikacija sa zainteresovanima i izdavanje računa za kotizaciju
  • Formiranje konačne liste potvrđenih učesnika
  • Podela paketa promotivnog materijala na samom događaju
  • Kreiranje izveštaja o posetiocima konferencije

Prijava za volontiranje se vrši preko slećeg LINKa

Poziv za volontiranje je otvoren do 12.11.2014. Nakon ovog datuma Upravni odbor PMI ogranka Srbija zajedno sa Rukovodiocem projekta konferencije PSC 2015 formiraće projektni tim.

Volonterske aktivnosti nose PDU za vlasnike sertifikata iz PMI portfolia sertifikata prema PMI pravilniku PDU Category Caps and Rules.