Poziv za nominacije kandidata za Upravni odbor Udruženja – Izbori 2019

Kategorija: Aktuelnosti,

Izborna komisija objavljuje početak Nominacija kandidata za izbore za novi sastav Upravnog odbora PMI ogranka Srbija za 2019 godinu.

Svi registrovani članovi Udruženja mogu biti nominovani kao kandidati za Upravni odbor, sa izuzetkom članova PMI ogranka Srbija koji su birani za članove Upravnog odbora u dva uzastopna mandata.

Nominacije možete poslati lično, možete peticijom sa najmanje 5 članova predložiti kandidata, a takođe i Izborna komisija ima mandat da predloži kandidate.

Želja nam je da podstaknemo sve članove koji su zainteresovani da aktivno učestvuju u radu ogranka, a posebno one koji svoje iskustvo, kako u projektnom tako i u funkcionalnom  upravljanju mogu uspešno preneti na rad u Upravnom odboru, da se nominuju.

Podsećamo da je Statutom Udruženja definisano postojanje 6 (šest) pozicija u Upravnom odboru i pozivamo Vas da se bliže upoznate sa zaduženjima i odgovornostima svake od tih pozicija. O najvažnijim odgovornostima i ulogama, koje omogućavaju efikasno upravljanje PMI ogrankom, možete se upoznati putem studije koju su izradili volonteri PMI (Volunteer Role Delineation Study Results). Sve dokumente možete pogledati na sledećem linku:
https://drive.google.com/drive/folders/1AOw5fnB6mJTqQvtDg6M_yW-diMmRHPXE?usp=sharing.

Napominjemo da će se Izborna komisija, pri utvrđivanju podobnosti i sposobnosti svakog kandidata rukovoditi preporukama PMI-ja za izbor članova Upravnog odbora. Pomenuti dokumenti biće dostupni članovima na sajtu PMI Serbia Ogranka u narednim danima. Komisija će po potrebi upućivati nominovane kandidate da dopune prijavu.

Dokument „2019 Officer Candidate Form“ predstavlja formular prijave i nalazi se takođe na gornjoj lokaciji. Potrebno je da ga kandidati pažljivo popune i dostave na email adresu nominations@pmi-serbia.rs, najkasnije do petka 1. februara 2019 u 21:00 (CET).