Konferencija PSC 2019 – Konkurs za Rukovodioca projekta

Kategorija: Aktuelnosti,

Obaveštavamo vas da će se 6. internacionalna Konferencija Projektne zajednice – PSC 2019 održati po tradiciji u drugoj polovini maja 2019. godine u Beogradu pod radnim naslovom „Change Management“.

Ukoliko ste zainteresovani da se pridružite našoj zajednici volontera nudimo vam priliku da se prijavite za Rukovodioca projekta ovog značajnog događaja!

Aktivnosti i zadaci Rukovodioca projekta PSC2019 su između ostalog:

  • Izrada projektnog plana vezanog za organizaciju događaja u saradnji sa Upravnim odborom i praćenje plana projekta
  • Saradnja sa Organizacionim odborom konferencije
  • Organizacija dolaska i smeštaja predavača i gostiju konferencije
  • Saradnja sa hotelom u kome se organizuje konferencija u cilju obezbeđenja potrebnih uslova za održavanje konferencije – sale za održavanje sesija, pratećeg programa tokom konferencije, tehnička logistika, organizacija posluženja itd.
  • Organizacija rada volontera – izbor volontera, definisanje i praćenje njihovih radnih aktivnosti pre, tokom i nakon konferencije
  • Prisustvo Rukovodioca projekta na sastancima Organizacionog odbora, tokom dogovora sa hotelom vezanim za potrebnu logistiku, na sastancima sa volonterima konferencije, kao i dan pre konferencije i tokom same konferencije
  • Finansijsko praćenje organizacije PSC2019 konferencije
  • Nakon završetka konferencije, dostavljanje Upravnom odboru finalnih izveštaja, lessons-learned i predloga za poboljšanje.

Ukoliko ste zainteresovani da budete Project Manager PSC 2019 događaja, molimo da kraću biografiju i motivaciono pismo dostavite na adresu board@pmi-serbia.rs najkasnije do 27.januara 2019. godine.

Svakako ćemo ceniti ako uz prijavu dostavite i Vaše ideje i predloge vezane za organizaciju konferencije.

Odluka o izboru Rukovodioca projekta PSC2019 će biti doneta do 1.februara 2019. godine.