Konkurs za PM PSC 2019 – Rukovodilac projekta PSC 2019

Kategorija: Aktuelnosti, Posao, Project Society Conference,

Šesta po redu internacionalna Konferencija Projektne zajednice – PSC 2019 planirano je da se održi krajem maja 2019. godine u Beogradu, u hotelu „Hilton Beograd“, pod radnim naslovom Change Management.

Ukoliko ste zainteresovani da se pridružite našoj zajednici volontera nudimo vam priliku da se prijavite za Rukovodioca projekta ovog značajnog događaja!

Osnovne aktivnosti i zadaci Rukovodioca projekta PSC2019 su između ostalog:

  • Saradnja sa Organizacionim i Programskim odborom konferencije
  • Izrada projektnog plana i praćenje realizacije i finansija u saradnji sa Upravnim odborom
  • Saradnja sa hotelom u kome se organizuje konferencija i potrebna logistika
  • Organizacija dolaska i smeštaja predavača i gostiju konferencije
  • Organizacija i sprovođenje rada volontera pre, tokom i nakon konferencije
  • Prisustvo Rukovodioca projekta na sastancima Organizacionog odbora, tokom dogovora sa hotelom vezanim za potrebnu logistiku, na sastancima sa volonterima konferencije, kao i dan pre konferencije i tokom same konferencije
  • Finansijsko praćenje organizacije PSC2019 konferencije
  • Nakon završetka konferencije, dostavljanje Upravnom odboru finalnih izveštaja, lessons-learned i predloga za poboljšanje.

Ukoliko ste zainteresovani da budete Project Manager PSC 2019 događaja, molimo da kraću biografiju i motivaciono pismo dostavite na adresu: board@pmi-serbia.rs najkasnije do 10.aprila 2019. godine.