Izbori za Upravni Odbor – PMI Serbia Chapter 2012

Kategorija: Aktuelnosti,

Poštovani članovi, кao što Vam je Predsednik UO Milan Šmigić najavio, ovom prilikom objavljujemo početak Nominacija kandidata za izbore za novi sastav Upravnog odbora PMI Serbia ogranka.Svi registrovani članovi PMI Serbia ogranka mogu biti nominovani kao kandidati za Upravni odbor (sa izuzetkom članova Upravnog odbora koji su tokom 2 uzastopna mandata služili u Upravnom odboru, ali na različitim pozicijama – u skladu sa Statutom).

Nominacije možete poslati lično, možete peticijom sa najmanje 5 članova predložiti kandidata a takođe izborna komisija ima mandat da predloži kadidate.

Želja nam je da podstaknemo sve članove koji su zainteresovani da aktivno učestvuju u radu ogranka, a posebno one koji svoje iskustvo,kako u Projektnom, tako i u Funkcionalnom menadžmentu mogu uspešno preneti na rad u Upravnom odboru, da se nominuju. Podsećamo Vas da je Statutom PMI Serbia (http://pmi-serbia.rs/sites/default/files/StatutPMISerbiaChapter.pdf) definisano postojanje šest pozicija u Upravnom odboru i pozivamo Vas da se bliže upoznate sa zaduženjima i odgovornostima svake od tih pozicija. Napominjemo da će se Izborna komisija, pri utvrđivanju podobnosti i sposobnosti svakog kandidata rukovoditi preporukama PMI-ja za izbor članova Upravnog odbora. Pomenuti RDS dokument biće dostupan članovima na sajtu PMI Serbia Ogranka u narednim danima. Komisija će po potrebi upućivati nominovane kandidate da dopune prijavu.

U prilogu je dokument „2012 Officer Candidate Form“ koji predstavlja formular prijave. Potrebno je da ga kandidati pažljivo popune i dostave  na email adresu nominations@pmi-serbia.rs, najkasnije do nedelje 20. 5. 2012 u 21 čas.

Preuzmite formular za prijavu.
Preuzmite – Volunteer Role Delineation Study Results.

Srdačno

Izborna komisija – PMI Serbia chapter, izbori za Upravni odbor 2012

PMI Serbia Chapter

www.pmi-serbia.rs