Imenovan novi Direktor za članstvo i promociju u UO PMI Serbia Chapter

Kategorija: Aktuelnosti,

Obaveštavamo vas da je na osnovu elektronske sednice Upravnog odbora PMI ogranka Srbija, održane 04.01.2017, a u skladu sa Članom 10, Stav 8, Statuta PMI Serbia Chaptera doneta odluka o imenovanju novog člana Upravnog odbora i to:

  • Jelene Radovanović, koja se imenuje za Direktora za članstvo i promociju PMI Serbia Chaptera

Razlog imenovanja novog člana UO, umesto prethodno izabranog, je što kolega Goran Dobričić, dosadašnji Direktor za članstvo i promociju, zbog poslovnih i privatnih obaveza nije u mogućnosti da izvršava zahteve koje navedena pozicija u PMI Serbia Chapter-u iziskuje. Goran Dobričić se usmenim putem obratio članovima UO, na sastanku održanom 29.11.2016, uz zahtev da usled opravdanih razloga istupi iz Upravnog odbora PMI ogranka Srbija. Njegov zahtev je jednoglasno usvojen od strane ostalih članova UO. Kao kandidata za upražnjeno mesto u UO predložena je Jelena Radovanović, čije je imenovanje jednoglasno usvojeno od strane članova UO.

Novi član UO stupa na svoju funkciju od 5.1.2017.