Glasanje o Izveštaju za 2014. godinu i Planu rada za 2015. godinu

Kategorija: Aktuelnosti, Godišnja skupština članova,
Poštovani  članovi PMI ogranka Srbija,

Kao što ste upoznati, 29.01.2015. održali smo redovnu Godišnju skupštinu članova za 2015. godinu.

Već tradicionalno na Skupštinu nije došao dovoljan broj članova za obavljanje glasanja o Izveštaju za 2014. godinu i Planu za 2015. godinu. Prema našem Statutu potreban je minimalan broj od 20% članova, što je na dan održavanja Skupštine iznosilo 60 članova.

Obzirom da nismo mogli obaviti glasanje tokom Skupštine, u obavezi smo da ga obavimo elektronskim putem. Iz tog razloga sada objavljujemo

glasanje o Izveštaju za 2014. godinu i Planu rada za 2015. godinu.

Svi članovi PMI ogranka Srbija su primili email sa instrukcijama za glasanje, pa Vas molimo da glasate o navedenim dokumentima najkasnije do 15.03.2015.

Oba dokumenta, kako smo već naveli u pozivu za Skupštinu, nalaze se na zaštićenom delu našeg sajta namenjenom za članove.

Razlog zašto smo sačekali neko vreme nakon održavanja Godišnje skupštine članova da bismo objavili elektronsko glasanje je očekivanje nove forme obrazaca završnog računa koje je najavljeno za drugu polovinu februara, a koje smo planirali priložiti Izveštaju za 2014. godinu. Obzirom da se ovo nije desilo, kao i da je zakonodavac produžio samu predaju završnog računa do kraja marta 2015. smatrali smo da je bespredmetno dalje čekati sa objavom glasanja. Iskreno mi je žao što većina vas nije bila na Skupštini jer smo po završetku formalnog dela Skupštine organizovali i izuzetno predavanje sa sjajnim predavačem, kao i prigodan koktel koji je bio odlična prilika za dodatno neformalno druženje.