Na današnjem izrazito konkurentski orijentisanom tržištu, stručnjaci koji se bave projektnim menadžmentom teško mogu opstati i napredovati u svojoj profesiji sami. Članstvo u PMI organizaciji će Vam obezbediti alate, znanje i podršku koji su ključni na putu do uspešno realizovanih projekata. U ovom odeljku našeg sajta možete naći više informacija o tome šta zapravo predstavlja članstvo u PMI i PMI Serbia Chapter organizaciji, kao i o pogodnostima koje Vam ono donosi. Takođe, na ovom mestu ćemo Vam pomoći da izaberete tip članstva koji Vama najviše odgovara.

Šta predstavlja članstvo u PMI organizaciji

U jednoj reči, posvećenost. Članstvo u PMI organizaciji Vas označava kao osobu koja je posvećena ličnom i profesionalnom razvoju u oblasti projektnog menadžmenta. Kada postanete član PMI-a, dobijate pristup međunarodnoj mreži projektnih menadžera, specijalizovanom znanju, alatima i mnogim drugim resursima koji Vam mogu pomoći da unapredite način na koji radite i da napredujete u karijeri projektnog menadžera.

Pogodnosti članstva u PMI organizaciji

Kao član PMI organizacije, dobijate niz pogodnosti osmišljenih tako da Vam pruže podršku u razvoju karijere i uspešnog obavljanja poslovnih aktivnosti, kao što su:

 • Ekskluzivne informacije na PMI.org sajtu, dostupne samo članovima
 • Pristup PMI-evom PathPro® alatu, koji Vam omogućava da procenite svoje sposobnosti (prednosti i mane) i da na osnovu toga definišete plan razvoja karijere
 • Digitalno izdanje PMBOK®-a (A Guide to the Project Management Body of Knowledge)
 • Kvalitetne digitalne publikacije, koje Vam se dostavljaju putem e-pošte ili kojima možete pristupiti preko Vašeg naloga na PMI.org. Neke od publikacija su:
  • PM Network® – popularna mesečna publikacija koja se bavi profesijom projektnog menadžmenta
  • PMI Today ® – mesečni bilten fokusiran na novosti, događaje i aktivnosi društva, kao i redovnu kolumnu PMI borda direktora
  • Project Management Journal ® – časopis koji ima za cilj unapređenje razumevanja projektnog, program i portfolio menadžmenta. Godišnje se objavi pet izdanja ovog časopisa.
 • Mogućnost razmene znanja i povezivanja preko lokalnih PMI ogranaka (srpski ogranak je PMI Serbia Chapter)
 • Onlajn pristup knjigama i člancima o projektnom menadžmentu i biznisu, na strani eReads & Reference
 • Popusti na cenu polaganja ispita za dobijanje PMI sertifikata, kao i popust na različite sadržaje korisne za pripremu samih ispita (knjige, e-learning, itd.)
 • Mogućnost volontiranja i vođenja projekata kroz PMI zajednice, istraživačke programe, programe sertifikacije i standardizacije, kao i u drugim oblastima

 

Pogodnosti članstva u PMI Serbia Chapter-u

Pored velikog broja pogodnosti koje ostvarujete kao član PMI-ja, učlanjenje u sprski ogranak pruža Vam dodatne mogućnosti za unapređivanje znanja, kontakata i aktivan angažman. Neke od pogodnosti su i:

 • Predavanja iz oblasti upravljanja projektima, menadžmenta i poslovanja
 • Besplatne 9-nedeljne pripremne radionice za pripremu PMP i CAPM ispita
 • Mogućnost sticanja PDU poena za sertifikovane članove
 • Druženje, razmena znanja i iskustava
 • Učešće u aktivnostima i projektima ogranka:
  • Uređivanje i administracija nove internet prezentacije Chapter-a
  • Pre-registracija Udruženja po novom zakonu
  • Privlačenje sponzora
  • Pristup EU fondovima i dizajn projekata za EU


Tipovi članstva

1. Individualno članstvo

Ovaj tip članstva je otvoren za sve zainteresovane za oblast projektnog menadžmenta. Ako je Vaš posao direktno ili indirekno povezan sa projektima, ili prosto želite da naučite više o vođenju projekata, individualno članstvo je prava opcija za Vas.

Cene za individualno članstvo:

Članstvo u PMI-u USD $139 za učlanjivanje

USD $129 za obnovu članstva

Članstvo u PMI Serbia Chapter-u USD $20 (važi od 1. januara 2011.)

 

2. Članstvo za studente

Članstvo u PMI-u nije predviđeno samo za profesionalce koji su već otpočeli karijeru. Ako studirate na akreditovanim fakultetima ili višim školama, PMI članstvo za studente je pravi izbor za Vas. Sve što Vam je potrebno su želja za učenjem i potvrda sa fakulteta.

Cene za studente:

Članstvo u PMI-u USD $32 za učlanjivanje

USD $32 za obnovu članstva

Članstvo u PMI Serbia Chapter-u USD $0

 

3. Članstvo za penzionere

Vaš entuzijazam za projektnim menadžmentom ne mora da se ugasi nakon što prestanete da radite. Ako ste bili član PMI-a minimum pet godina za redom i otišli ste u penziju, možete iskoristiti popust za članove u penziji i na taj način ostanete uključeni u profesiji.

Cene za penzionere:

Članstvo u PMI-u USD $60
Članstvo u PMI Serbia Chapter-u USD $10

 

Kako pristupiti PMI organizaciji

Da biste postali član našeg ogranka PMI organizacije, potrebno je da prođete sledeća dva koraka:

 • Pristupite PMI organizaciji (Project Management Institute)
 • Kada ste pristupili PMI-u, možete u bilo kom trenutku odabrati da se priključite i srpskom ogranku – PMI Serbia Chapter-u.